Disputationer

Disputation: Petra Hyllienmark

2013-05-2409:00 till 2018-12-1619:14 Nanna Svartz auditorium, Karolinska Universitetssjukhuset Solna

"Hospital-acquired pneumonia in intensive care patients"

Opponent

Docent Lars Berggren, institutionen för hälsovetenskap och medicin, Örebro universitet.

Betygsnämnd

  • Docent Jonas Hedlund, institutionen för medicin, Karolinska Institutet
  • Docent Anders Öwall, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet
  • Professor Anders Larsson, institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet

Huvudhandledare

Med. dr Johan Petersson, institutionen för fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet.

Bihandledare

  • Docent Claes-Roland Martling, institutionen för fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet
  • Docent Johan Struwe, institutionen för medicin, Karolinska Institutet.