Disputationer

Disputation - Patrick Leclerc

2013-06-1009:00 till 2018-12-1016:48 Föreläsningssalen på Centrum för Molekylär Medicin (CMM) L8:00

Characterization of the PGE 2 Pathway in Arthritis and Inflammation: mPGES-1 as a Therapeutic Target.

Huvudhandledare

Professor Per-Johan Jakobsson

Opponent

Professor Paola Patrignani