Disputationer

Disputation: Örjan Skogar

2013-09-2713:00 till 2018-12-1108:47 lokal B 64, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Geriatriska kliniken.

On the effects of Tactile Touch in Parkinson´s Disease patients "The Parkitouch study"

Huvudhandledare:

Prof., MD, PhD Johan Lökk, Karolinska Institutet, Huddinge, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS)

Bihandledare:

MD, PhD Carl-Johan Törnhage, Fakulteten för Humaniora och Samhällsvetenskap, Karlstads Universitet

Fakultetsopponent:

Doc., MD, PhD Åke Rundgren, Göteborgs Universitet Sahlgrenska Akademin, Institutionen för Medicin

Betygsnämnd:

Doc., MD, PhD Dag Nyholm, Uppsala Universitet, Institutionen för Neurovetenskap

Prof., RN, PhD Torkel Falkenberg, Karolinska Institutet, Huddinge Institutionen för neurobiologi,vårdvetenskap och samhälle (NVS

Doc., MD, PhD Mats Palmer, Karolinska Institutet,Huddinge, Institutionen för medicin