Disputationer

Disputation: Niklas Mejhert

2013-05-3109:00 till 2018-07-1820:13 Föreläsningssal R64, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.

Titel: Characterization of adipose factors regulated by body weight.
Enhet: Enheten för Endokrinologi.

Huvudhandledare

Docent Ingrid Dahlman, Institutionen för Medicin, Huddinge, Karolinska Institutet.

Bihandledare

Professor Peter Arner, Institutionen för Medicin, Huddinge, Karolinska Institutet.

Opponent

Professor Matthias Blüher, University of Leipzig, Department of Medicine.