Disputationer

Disputation: Mini Ruiz

2013-04-0913:00 till 2018-07-1811:05 Föreläsningssalen, M41, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Titel: The glucocorticoid receptor as a regulator of cortisol responses in cortisol resistant patients and healthy subjects
Enhet: Enheten för endokrinologi

Huvudhandledare

Docent Hans Wahrenberg

Bihandledare

Professor Sigbritt Werner, Docent Ann-Charlotte Wikström, Docent Mats Gåfvels

Opponent

Professor Gudmundur Johannsson, Avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition, Göteborgs Universitet