Disputationer

Disputation: Mattias Vesterlund

2013-06-1409:00 till 2018-02-2022:31 Rockefeller, Nobels väg 11, KI Campus Solna

The mechanism of action of SOCS2 and its role in metabolism and growth

Institutionen för molekylär medicin och kirurgi