Disputationer

Disputation - Marita Wallenberg

2013-06-1410:00 till 2018-08-1818:45 9Q Månen, Alfred Nobels Allé 8, Karolinska institutet Huddinge

Titel: Selenium cytotoxicity in cancer

Huvudhandledare:

Docent Aristi Fernandes, Karolinska institutet, Institutionen för laboratoriemedicin, Avdelningen för patologi, Huddinge

Opponent:

Professor Dr. Regina Brigelius-Flohé, Department of Biochemistry of Micronutrients, German Institute of Human Nutrition, Potsdam-Rehbruecke, Nuthetal, Germany