Disputationer

Disputation - Marie-Therese Vinnars

2013-06-1409:00 till 2018-12-1822:56 Hörsal H3 Blå, Nobels Allé 23, Karolinska institutet, campus Huddinge

Titel: Placental histopathology in preeclampsia and outcome of the offspring

Huvudhandledare:

Docent Nikos Papadogiannakis, Karolinska institutet, Institutionen för laboratoriemedicin, Avdelningen för patologi.

Opponent:

Professor Henrik Hagberg, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Institutionen för kliniska vetenskaper, Sektionen för kvinnors och barns hälsa