Disputationer

Disputation - Malin Hultcrantz

2013-05-2409:00 till 2018-12-1312:38 Föreläsningssalen CMM L8:00

Clinical and epidemiological studies in myeloproliferative neoplasms

Fakultetsopponent

Professor Mario Cazzola, Italien

Huvudhandledare

Professor Magnus Björkholm, Karolinska Institutet