Disputationer

Disputation: Maja Wessel

2013-06-1310:00 till 2018-07-2222:53 LIME, Inghesalen, Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18 A, Campus Solna

Titel: Negative experiences of encounters in healthcare
Disputationen kommer äga rum på svenska.