Disputationer

Disputation Maija Konstenius

2013-05-3113:00 till 2018-07-1722:01 Leksellsalen, Eugeniahemmet, Karolinska Universitetssjukhuset Solna

ADHD IN SUBSTANCE USE
DISORDERS PREVALENCE AND PHARMACOTHERAPY

Huvudhandledare:

Professor Johan Franck, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap

Bihandledare:

Medicine doktor Nitya Jayaram-Lindström, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap

Docent Björn Philips, Linköpings Universitet, Institutionen för Klinisk psykologi och psykoterapi

Fakultetsopponent:

Professor David Nutt, the Edmond J. Safra professor of neuropsychopharmacology, Imperial College London

Betygsnämnd:

Professor Martin Grann, Karolinska Institutet, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik

Professor Agneta Öjehagen, Lunds Universitet, Medicinska fakulteten

Docent Susanne Bejerot, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap