Disputationer

Disputation - Lena Eriksson

2013-09-0610:00 till 2018-12-1717:39 Norrbacka Rehabsalen S2:01, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Pulmonary disease in infancy, perinatal inflammatory risk factors and prophylaxis

Fakultetsopponent

Professor Gorm Greisen, Neonatalklinikken, Rigshospitalet, Köpenhamns Universitet, Danmark

Betygsnämnd

Professor Catarina Almqvist Malmros, Karolinska Institutet, institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik

Docent Charlotta Grünewald, Karolinska Institutet, institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Docent Stellan Håkansson, Norrlands Universitetssjukhus, institutionen för klinisk vetenskap/pediatrik, Umeå

Huvudhandledare

Docent Helle Kieler, Karolinska Institutet, institutionen för medicin Solna, centrum för läkemedelsepidemiologi

Bihandledare

Docent Bengt Haglund, Karolinska Institutet, institutionen för medicin Solna, centrum för läkemedelsepidemiologi

Professor Viveca Odlind, Läkemedelsverket Uppsala, enheten för läkemedelsanvändning