Disputationer

Disputation Katarina Bohman

2013-06-0509:30 till 2018-07-1708:43 salen Farmakologi, Nanna Svartz väg 2, Karolinska Institutet, Solna

Car Safety for Children Aged 4-12
Real world evaluations of long-term injury outcome, head injury causation scenarios, misuse, and pre-crash maneuver kinematics

Huvudhandledare:

Docent Maria Krafft, Umeå Universitet, Enheten för kirurgi

Bihandledare:

Adjungerad professor Anders Kullgren, Chalmers Tekniska Högskola, Institutionen för tillämpad mekanik

Docent Ola Boström, Chalmers Tekniska Högskola, Institutionen för tillämpad mekanik

Associate Professor Kristy Arbogast, University of Pennsylvania, Department of Pediatrics

Professor Kristina Alexanderson, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap

Fakultetsopponent:

Professor Nils Petter Gregersen, Linköpings Universitet, Institutionen för medicin och hälsa

Betygsnämnd:

Professor Christer Hydén, Lunds Universitet, Institutionen för teknik och samhälle

Docent Marie Hasselberg, Karolinska Institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap

Docent Robert Thomson, Chalmers Tekniska Högskola, Institutionen för tillämpad mekanik