Disputationer

Disputation - Karin Hellgren

2013-05-2409:00 till 2018-12-1613:28 Föreläsningssalen, M41, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge

"Chronic inflammation, anti-inflammatory treatment, and risk of malignant lymphomas".

Huvudhandledare

Professor Johan Askling, Institutionen för medicin, Solna

Opponent

Professor Till Uhlig, Institutt for klinisk medisin, Oslo universitet