Disputationer

Disputation: Kameran Daham

2013-05-3109:00 till 2018-12-1321:38 Föreläsningssalen M41, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.

Titel: Clinical studies on the role of eicosanoids in the asthmatic airway inflammation.
Enhet: Enheten för Hjärt- och lungsjukdomar.

Huvudhandledare

Docent Barbro Dahlén, Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Huddinge Enheten för Hjärt- och lungsjukdomar.

Bihandledare

Överläkare Bo Billing, Lung- allergikliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.

Opponent

Professor Ronald Dahl, Institutionen för Klinisk Medicin, Aarhus Universitet.