Disputationer

Disputation: IngBritt Rydeman

2013-01-1813:00 till 2018-12-1704:30 sal 263, entréplanet, Centrum för allmänmedicin,Alfred Nobels Allé 12, campus Huddinge

Discharged from Hospital and in need of Home Care Nursing - experience of older persons, their relatives and care professionals

Huvudhandledare:

Doc. Lena Törnkvist, Karolinska institutet, Institutionen

för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Centrum för allmänmedicin

Bihandledare:

Professor Lars Agreus, Karolinska institutet, Institutionen

för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Centrum för allmänmedicin

Fakultetsopponent

Professor Ingegärd Fagerberg, Institutionen för vårdvetenskap, Ersta Sköndals Högskola

Betygsnämnd:

Professor Siv Söderberg, Institutionen för hälsovetenskap, Luleå Tekniska Universitet

Professor Gun Nordström, Institutionen för vårdvetenskap, Karlstad Universitet

Doc. Jonas Sandberg, Avdelningen för omvårdnad, Hälsohögskolan i Jönköping