Disputationer

Disputation: Gabriella Jäderling

2013-05-3109:00 till 2018-07-2309:47 Nanna Svartz auditorium, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

The rapid response system: effects of early identification and treatment of physiological instability

Opponent

Associate Professor Anders Åneman, University of New South Wales, Sydney, Australia.

Betygsnämnd

  • Docent Hans Blomqvist, Karolinska Institutet
  • Docent Sten Walther, Linköpings universitet
  • Docent Lovisa Strömmer, Karolinska Institutet.

Huvudhandledare

Med. dr David Konrad, institutionen för fysiologi och farmakologi, enheten för anestesi och intensivvård, Karolinska Institutet.

Bihandledare

  • Med. dr Max Bell, institutionen för fysiologi och farmakologi, enheten för anestesi och intensivvård, Karolinska Institutet
  • Docent Claes-Roland Martling, institutionen för fysiologi och farmakologi, enheten för anestesi och intensivvård, Karolinska Institutet
  • Professor Anders Ekbom, institutionen för medicin, enheten för klinisk epidemiologi, Karolinska Institutet.