Disputationer

Disputation: Felix Haglund

2013-10-1809:00 till 2018-07-1617:05 Rolf Lufts auditorium, L1:00, Karolinska Universitetssjukhuset Solna

"Endocrine signaling and molecular aberrations in primary hyperparathyroidism"

Opponent

Professor Olle Kämpe, Uppsala Universitet, Institutionen för Medicinska Vetenskaper

Betygsnämnd

  • Docent John Flanagan, Karolinska Institutet, Institutionen för Molekylär Medicin och Kirurgi
  • Professor Gunnar Norstedt, Karolinska Institutet, Institutionen för Medicin, Huddinge
  • Docent Johan Botling, Uppsala Universitet, Institutionen för Immunologi, Genetik och Patologi

Handledare

Professor Catharina Larsson, Karolinska Institutet, Institutionen för Onkologi-Patologi

Docent Anders Höög, Karolinska Institutet, Institutionen för Onkologi-Patologi

Docent Robert Bränström, Karolinska Institutet, Institutionen för Molekylär Medicin och Kirurgi

Doktor Christofer Juhlin, Karolinska Institutet, Institutionen för Onkologi-Patologi

Välkommen!