Disputationer

Disputation: Emma Swärdh

2013-03-2209:00 till 2018-12-1016:01 Hörsal H2, Zanderska Huset, Alfred Nobels Allé 23, Karolinska Institutet, campus Huddinge

Promoting physical activity in rheumatoid arthritis: aspects of coaching in physical therapy

Huvudhandledare:

Professor Christina H Opava, Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap

och samhälle, Sektionen för sjukgymnastik

Bihandledare:

Docent Jon Lampa, Karolinska Institutet

Karolinska Universitetssjukhuset, Institutionen för Medicin, Enheten för reumatologi

Fakultetsopponent:

Professor Eva Denison, Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Avdelningen för sjukgymnastik

Betygsnämnd:

Professor Gunnevi Sundelin, Umeå universitet, Samhällsmedicin och rehabilitering

Professor Ingemar Peterson, Lunds universitet, Medicin, kliniska vetenskaper

Professor Inger Knutsson Holmström, Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskap och medicin