Disputationer

Disputation: Dina Melki

2013-11-0109:00 till 2018-12-1814:04 Föreläsningssalen C1.87, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.

Titel: Assessment of patients with symptoms suggestive of acute coronary syndrome - The use of high sensitive cardiac troponin T and a risk score.
Enhet: Enheten för Hjärt- och lungsjukdomar.

Huvudhandledare

Tomas Jernberg, docent, Karolinska Institutet, Institutionen för Medicin, Huddinge.

Bihandledare

Suzanne Lind, Medicine doktor, Karolinska Institutet, Institutionen för Laboratoriemedicin.

Opponent

Johan Herlitz, professor, Borås Högskola, Institutionen för Vårdvetenskap.