Disputationer

Disputation: Dina Mahmoud Ali

2013-05-2309:00 till 2018-12-1417:01 Föreläsningssalen M41, Karolinska universitetssjukhuset Huddinge

Titel: Mechanistic Studies of APR-246 in Leukemia.
Enhet: Hematologi, Huddinge

Huvudhandledare

Docent Sören Lehmann, Karolinska Institutet, Institutionen för Medicin,Huddinge.

Bihandledare

Professor Christer Paul, Karolinska Institutet, Institutionen för Medicin, Huddinge och Docent Beston Nore, Karolinska Institutet, Institutionen för Laboratoriemedicin.

Opponent

Professor Urban Gullberg, Lunds Universitet, Institutionen för Laboratoriemedicin.