Disputationer

Disputation - Dheeraj Rai

2013-04-2609:00 till 2018-02-2603:30 Sal Wangari, Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18A, Karolinska Institutet

Environmental risk factors for autism spectrum disorders

Akademisk avhandling som för avläggande av medicine doktorsexamen vid Karolinska Institutet offentligen försvaras.

Av: Dheeraj Rai, Leg.läkare

Huvudhandledare:

Professor Cecilia Magnusson

Karolinska Institutet

Institutionen för folkhälsovetenskap

Fakultetsopponent:

Dr Lisa Croen, PhD

Director, Autism Research Program

Kaiser Permanante Division of Research

Oakland, CA, United States of America