Disputationer

Disputation Christoffer Rahm

2013-10-0409:00 till 2018-07-1802:52 Sal 9Q, Alfred Nobels Allé 8, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Negative and cognitive symptoms of schizophrenia. Investigations of patients and healthy controls using magnetic resonance imaging

Huvudhandledare:

Docent Mussie Msghina, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Enheten för psykiatri

Bihandledare:

Docent Maria Kristoffersen-Wiberg, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, Enheten för medicinsk bild, funktion och teknologi

Professor Peter Aspelin, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, Enheten för medicinsk bild, funktion och teknologi

Fakultetsopponent:

Docent Eva Lindström, Uppsala Universitet, Institutionen för neurovetenskap

Betygsnämnd:

Docent Anna Dåderman, Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle

Professor Pia C Mahly Sundgren, Lunds universitet, Avdelningen för diagnostisk radiologi

Professor Per Svenningsson, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap