Disputationer

Disputation: Christian Smedman

2013-09-2009:00 till 2018-12-1108:30 B64, Karolinska University Hospital Huddinge.

Titel: Toll-like receptor-induced cytokine secretion by human monocytes in healthy donors and septic patients assessed at the single cell level.
Enhet: Enheten för infektionssjukdomar och hud, Huddinge.

Huvudhandledare

Jan Andersson, professor, Institutionen för medicin, Huddinge, Karolinska Institutet.

Bihandledare

Staffan Paulie, Stockholms Universitet, Wenner-Grens Institut, Avdelningen för Immunologi.

Opponent

Peter Pickkers, professor, Radboud University Nijmegen Medical, Centre, Nederländerna, Department of Intensive Care Medicine.