Disputationer

Disputation - Charlotte Höög

2013-11-1513:00 till 2018-12-1408:23 Sal Ihre, plan 0, Södersjukhuset

Doktorand

Charlotte Höög, Gastrocentrum, Karolinska Universitetssjukhuset

Avhandlingens titel

Capsule endoscopy in the diagnosis of small bowel disease

Opponent

Docent Anders Eriksson, Göteborgs Universitet, Sahlgrenska Akademin, Institutionen för medicin

Betygsnämnd

Docent Per-Ove Stotzer, Göteborgs Universitet, Sahlgrenska Akademin, Institutionen för medicin

Professor Per-Olof Nyström, Karolinska Institutet, Inst. för klinisk vetenskap, intervention och teknik

Professor Sven Almer, Hälsouniversitetet Linköping, Inst. för klinisk och experimentell medicin

Handledare

Med Dr. Urban Sjöqvist, Karolinska Institutet, Inst. för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Docent Olle Broström, Karolinska Institutet, Inst. för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset