Disputationer

Disputation: Carina Halleskog

2013-06-1409:10 till 2018-07-1908:00 NY PLATS! Föreläsningssal Andreas Vesalius (Bertil), Berzelius väg 9

WNT signaling in microglia: WNTs as novel regulators of microglia

Opponent

Lektor Jennifer M. Pocock, Institute of Neurology, Cell Signaling Laboratory, University College London, England.

Betygsnämnd

  • Professor Fredrik Piehl, institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet
  • Docent Karin Leandersson, institutionen för laboratoriemedicin, Lunds universitet
  • Assistant Professor Madelon Maurice, Department of Cell Biology, University Medical Center Utrecht, The Netherlands.

Handledare

Docent Gunnar Schulte, institutionen för fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet.

Bihandledare

Vítezslav Bryja, Faculty of Science, Experimental Biology, Masaryk University, Tjeckien.