Disputationer

Disputation: Babak Hooshmand

2013-09-2710:00 till 2018-12-1618:11 Samuelssonsalen, Tomtebodavägen 6, KI, campus Solna

The Impact of homocysteine and B vitamins on Alzheimer's disease, cognitive performance, and structural brain changes.

Huvudhandledare:

Professor Miia Kivipelto, Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle, Aging Research Center

Bihandledare:

Professor Bengt Winblad, Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle

Professor Laura Fratiglioni, Karolinska Institutet

Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle, Aging Research Center

Dr. Alina Solomon

Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle, Aging Research Center

Fakultetsopponent:

Professor Sudha Seshadri

Boston University, USA

School of Medicine

Betygsnämnd:

Professor Agneta Åkesson, Karolinska Institutet, Institutet för miljömedicin

Professor David Smith, University of Oxford, UK, Department of Pharmacology

Associate Professor Lena Kilander, Uppsala Universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Geriatrik