Disputationer

Disputation: Åsa Samuelsson (HK08)

2013-02-1509:00 till 2018-12-1602:27 Samuelssonsalen, Tomtebodavägen 6, KI Campus Solna

Risk factors for disability pension: studies of a Swedish twin cohort

Huvudhandledare: Kristina Alexanderson (professor), Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap, sektionen för försäkringsmedicin

Bihandledare:

Pia Svedberg (PhD), Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap, sektionen för försäkringsmedicin,

Annina Ropponen (PhD), University of Eastern Finland, School of Medicine

Opponent: Eero Lahelma (professor), Helsingfors universitet, avdelningen för folkhälsovetenskap

Betygsnämnd

Christina Hultman (professor), Karolinska Institutet, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik

Bo Burström (professor), Karolinska Institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap

Mikko Laaksonen (docent), Helsingfors universitet, avdelningen för folkhälsovetenskap och finska pensionsmyndigheten

Disputationen kommer att ske på engelska