Disputationer

Disputation: Åsa Andersson

2013-02-2213:00 till 2018-12-1619:24 Rum 4X, Alfred Nobels Allé 8, KI, campus Huddinge

Characterization of first ever stroke patients: Functional status with special reference to risk of falls and fracture

Huvudhandledare:

Docent Peter Appelros Karolinska Institutet, NVS och Örebro Universitet, IKM

Bihandledare:

Professor Åke Seiger Karolinska Institutet, NVS Docent Kitty Kamwendo College of Medicine, University of Malawi

Fakultetsopponent:

Docent Mattias Lorentzon Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, enheten för geriatrik.

Betygsnämnd:

Docent Bodil Lernfelt Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin.

Docent Kerstin Frändin Karolinska Institutet, NVS, sektionen för sjukgymnastik

Professor Lillemor Lundin-Olsson Umeå universitet, Samhällsmedicin och rehabilitering, enheten för sjukgymnastik