Disputationer

Disputation Armita Golkar

2013-02-0809:00 till 2018-12-1313:00 Petrénsalen, Nobels väg 12 B, Karolinska Institutet

Learning not to fear - Extinction, erasure, and the recovery of fear memories

Huvudhandledare:

Professor Arne Öhman, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap

Bihandledare:

Professor Martin Ingvar, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap

Fakultetsopponent:

Professor Merel Kindt, University of Amsterdam, Department of Clinical Psychology

Betygsnämnd:

Professor Torun Lindholm, Stockholms universitet, Psykologiska institutionen

Professor Germund Hesslow, Lunds universitet, Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap

Docent Hedvig Söderlund, Uppsala universitet, Institutionen för psykologi