Disputationer

Disputation: Annelie Mollbrink

2013-04-1909:00 till 2018-12-1015:58 sal 9Q, Alfred Nobels Allé 8, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Titel: Experimental and clinical studies on liver regeneration and hepatocellular carcinoma. Roles of redox proteins, iron homeostasis and multikinase inhibition
Enhet: Enheten för gastroenterologi och reumatologi

Huvudhandledare

Docent Per Stål, Institutionen för Medicin, Huddinge, Karolinska Institutet

Bihandledare

Professor Lennart Eriksson, Institutionen för Laboratoriemedicin, Karolinska Institutet

Opponent

Professor Joar Svanvik, Institutionen för Klinisk och Experimentell Medicin, Linköpings Universitet