Disputationer

Disputation: Anna Schandl

2013-06-1409:00 till 2018-07-1915:33 Nanna Svartz auditorium, (A7:00) Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Physical and psychological problems after critical illness: prediction, detection and treatment

Opponent

Professor Anders Larsson, institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet.

Betygsnämnd

  • Docent Lars Berggren, institutionen för hälsovetenskap och medicin, Örebro universitet
  • Docent Sten Walther, institutionen för medicin och hälsa, Linköpings universitet
  • Docent Karin Samuelson, institutionen för hälsa, vård och samhälle, Lunds universitet.

Huvudhandledare

Med. dr Peter Sackey, institutionen för fysiologi och farmakologi, enheten för anestesi och intensivvård, Karolinska Institutet.

Bihandledare

  • Professor Matteo Bottai, institutionen för miljömedicin, Karolinska Institutet
  • Professor Örjan Sundin, institutionen för samhällsvetenskap, Mittuniversitetet Östersund.