Disputationer

Disputation: Anna Persson

2013-09-2009:00 till 2018-12-1619:01 Farmakologens föreläsningssal, Nanna Svartz väg 2, Karolinska Institutet

CYP2C19 and brain development: implications for susceptibility to anxiety in a transgenic mouse model

Opponent

Professor Gregers Wegener, Aarhus University, Department of Clinical Medicine - Translational Neuropsychiatric Unit

Betygsnämnd

  • Docent Rochellys Diaz Heijtz, Institutionen för neurovetenskap, Karolinska Institutet
  • Docent Kent Jardemark, Institutionen för fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet
  • Professor Ernst Oliw, Institutionen för farmaceutisk biovetenskap, Uppsala universitet

Handledare

Professor Magnus Ingelman-Sundberg, Institutionen för fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet

Bihandledare

  • Sarah Sim, PhD, Institutionen för fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet
  • Docent Gunnar Schulte, Institutionen för fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet