Disputationer

Disputation: Anna Lindblad

2013-06-0510:00 till 12:00 Inghesalen, Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18 A, Solna

Titel: End-of-Life-Decisions: Studies of Attitudes and Reasoning. Opponent är Lars Sandman. Disputationen äger rum på svenska.