Disputationer

Disputation: Anna Hårdemark Cedborg

2013-11-0809:00 till 2019-01-2020:00 Nanna Svartz auditorium, (A7:00) Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Airway protection and coordination of breathing and swallowing: in health and anesthesia

Opponent

Professor Shiroh Isono, Graduate School of Medicine, Department of Anesthesiology, Chiba University, Chiba, Japan.

Betygsnämnd

  • Docent Silvana Naredi, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Umeå universitet
  • Professor Mikael Norman, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet
  • Adjungerad professor Magnus Ruth, avdelningen för öron-, näs-, halssjukdomar, Sahlgrenska Akademien, Göteborgs universitet

Handledare

Professor Lars I Eriksson, sektionen för anestesiologi och intensivvård, institutionen för fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet.

Bihandledare

Med. dr Eva Sundman, sektionen för anestesiologi och intensivvård, institutionen för fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet.