Annan

Disputation - Anna-Clara Hollander

2013-02-2713:00 till 2018-07-2213:14 Samuelssonsalen, Tomtebodavägen 6

Social inequalities in mental health and mortality among refugees and other immigrants to Sweden
- Epidemiological studies of register data

Huvudhandledare:

Docent Solvig Ekblad

Karolinska Institutet

Institutionen för lärande, informatik, management och etik

Enheten för Cultural medicine

Fakultetsopponent:

Professor Kamaldeep Bhui, MD

Queen Mary University of London

Wolfson Institute of Preventive Medicine

Cultural Psychiatry and Epidemiology