Disputationer

Disputation - Alamdar Hussain

2013-06-1312:30 till 2018-07-1906:26 M41, Karolinska universitetsssjukhuset Huddinge

Titel: Studies on ITK-SYK Signaling Pathways

Huvudhandledare:

Professor Edvard Smith, Karolinska institutet, Institutionen för laboratoriemedicin, Avdelningen Klinisk Forskningscentrum

Opponent:

Professor Lars Rönnstrand, Lunds universitet, Institutionen för Laboratoriemedicin, Wallenberg laboratoriet, Universitetssjukhuset i Malmö.