Disputationer

Disputation - Agneta Zickert

2013-03-0809:00 till 2018-12-1902:11 Skandia Salen, Astrid Lindgrens Barnsjukhus

Studies on Lupus Nephritis

Huvudhandledare

Docent Iva Gunnarsson, Karolinska Institutet, Institutionen för Medicin, Solna, Enheten för Reumatologi.

Bihandledare

Docent Vivianne Malmström, Karolinska Institutet, Institutionen för Medicin, Solna, Enheten för Reumatologi.

Fakultetsopponent

Professor Mårten Segelmark, Linköpings Universitet, Institutionen för Medicin och Hälsa, IMH.

Betygsnämnd

Professor Karl-Gösta Sundqvist, Karolinska Institutet, Inst. för Laboratoriemedicin, Divisionen för klinisk immunologi.

Docent Helena Forsblad dElia, Göteborgs Universitet, Sahlgrenska Akademin, Institutionen för medicin, avd för reumatologi och inflammationsforskning.

Docent Per Eriksson, Linköpings Universitet, Institutionen för klinisk och experimentell medicin.