Disputationer

Disputation: Agneta Breitholtz

2013-09-2009:00 till 2018-07-1908:08 Hörsal H2 Grön, Alfred Nobels Allé 23, Huddinge

Being present in caring encounters - a relational perspective on autonomy for older persons in municipal home help services

Huvudhandledare:

Professor Ingegerd Fagerberg, Ersta Sköndal högskola, Institutionen för vårdvetenskap

Bihandledare:

Docent Ingrid Snellman, Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd

Fakultetsopponent:

Professor Anneli Sarvimäki, Äldreinstitutet, Helsingfors, Finland

Betygsnämnd:

Professor Lars Sandman, Högskolan Borås, Institutionen för vårdvetenskap

Docent Ulla Hällgren Graneheim, Umeå Universitet. Institutionen för omvårdnad

Docent Eva Sahlberg Blom, Örebro Universitet, Rektorskansliet