Föreläsningar och seminarier

Deployment of Online Medical Records and E-Health Services (DOME)

2013-02-1214:00 till 2018-07-1813:20 LIME, mötesrum biblioteket, Tomtebodavägen 18 A, plan 3, Karolinska Institutet

Deployment of Online Medical Records and E-Health Services (DOME) - ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt som drivs av PACE-IT-konsortiet

Föreläsare: Isabella Scandurra, forskare inom medicinsk informatik, enheten för visuell information och interaktion, Institutionen för informationsteknologi, Uppsala universitet

Isabella Scandurra är en erfaren användbarhetsarkitekt som har disputerat i medicinsk informatik vid Uppsala Universitet med avhandlingen: Building Usability into Health Informatics: Development and Evaluation of Information Systems for Shared Homecare. Hennes vetenskapliga angreppssätt bygger på över 10 år av användbarhet i forskning och praktiknära projektledning i vårdnära organisationer. Isabella arbetar alltid för ett helhetsperspektiv och förbättrade processer där begreppet att "ha användaren i fokus" vässas till att ha fokus på Användarens fokus.

Isabella kommer att berätta om den pågående tvärvetenskapliga följeforskningen som äger rum i DOME, Deployment of Online Medical Records and E-health services. Projektet drivs från Uppsala universitet och institutionen för informationsteknologi. Det är det första projektet i PACEIT-konsortiet (PAtientCEntrerad IT) där flertalet seniora forskare från olika lärosäten och fakulteter arbetar tillsammans kring dessa frågor. I DOME är det först och främst EUs implementationsprojekt SUSTAINS som studeras. SUSTAINS står för Support USers To Access INformation and Services, och ska införa ett antal ehälsa-tjänster till medborgare i 11 europeiska regioner. Via SUSTAINS är nu Landstinget i Uppsala län först ut i Sverige med att ge alla patienter tillgång till sina journaler.