Föreläsningar och seminarier

CMB/LICR SEMINAR - Prof. Dr. Frank Bradke

2013-05-1612:00 till 13:00 Samuelsson Lecture Hall, MBB, Tomtabodavägen 6, KI Campus

From German Center for Neurodegenerative Diseases (DZNE)

Title: Cytoskeletal Mechanisms of Axon Growth and Regeneration

Hosts: Christian Göritz, CMB