Föreläsningar och seminarier

CMB/LICR SEMINAR - Dr Mathias Wilmanns

2013-10-3112:15 till 13:00 Samuelsson Lecture Hall, MBB, Tomtabodavägen 6, KI Campus

Head of the EMBL-Hamburg Senior Scientist/Group Leader Coordinator of the EMBL-Centre for Cellular and Molecular Imaging, Germany

Title: Tinkering bZip transcription factors for bZip protein partners

Hosts: Martin Hällberg