Konferenser och symposier

CIM firar 10 år

2013-05-3111:30 till 15:30 F59, Karolinska Universitetssjukhuset och Hörsalen, NOVUM, plan 4

I år, 2013, firar Centrum för infektionsmedicin sitt 10 års jubileum. Med anledning av det bjuder CIM in till en dag med öppet hus och spännande föreläsningar den 31 maj.

Program

11.30 Öppet hus i våra lokaler: F59, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge. Vi bjuder på lättare förtäring!

Minisymposium, Hörsalen, NOVUM, plan 4

13.00 "CIM - History and future" - Jan Andersson & Hans-Gustaf Ljunggren

13.15 "Discovery of novel innate immune cells" - Hergen Spits, University of Amsterdam

14.15 "Mass cytometry: Next generation flow cytometry" -Garry Nolan, Stanford University

15.15 Mingel, bubbel, snacks

Varmt välkommen till vårt 10-års jubileum!