Föreläsningar och seminarier

CERIC seminar: Lipid mediator signaling in vascular and immune ontogeny and homeostasis

2013-04-0515:00 till 16:00 CMM Lecture Hall (L8:00)

Speaker: Timothy Hla, Weill Cornel Medical College, Cornell University
Title: Lipid mediator signaling in vascular and immune ontogeny and homeostasis
Host: Jesper Haeggström