Föreläsningar och seminarier

CERIC seminar: Katarina Le Blanc

2013-04-2615:00 till 16:00 CMM Lecture Hall (L8:00)

Speaker: Katarina Le Blanc, Center for Hematology and Regenerative Medicine, Karolinska Institutet
Title: to be announced
Host: Cecilia Söderberg-Naucler