Föreläsningar och seminarier

CERIC seminar: Beyond inflammation - exploring pain mechanisms in rheumatoid arthritis

2013-03-2215:00 till 16:00 CMM Lecture Hall (L8:00)

Speaker: Camilla Svensson, Department of Physiology and Pharmacology, Karolinska Institutet
Title: Beyond inflammation - exploring pain mechanisms in rheumatoid arthritis
Host: Marie Wahren