Föreläsningar och seminarier

CCK Friday Seminar: Professor Rolf Ohlsson

2013-10-2512:30 till 2018-06-2105:20 CCK Lecture hall R8:00, Karolinska University Hospital

"Higher order chromatin conformations and pleiotropism: a new perspective on cancer"

Speaker:

Professor Rolf Ohlsson, Department of Microbiology, Tumor and Cell Biology

Host: Bertrand Joseph

Welcome!