Föreläsningar och seminarier

CCK Friday Seminar: PhD Maria Kasper

2013-10-1112:30 till 2018-12-1318:56 CCK Lecture hall R8:00, Karolinska University Hospital

"Skin cancer initiation - the role of wound healing, stem cells and stem cell niches"

Speaker:

PhD Maria Kasper, Department of Biosciences and Nutririon, Karolinska Instiutet

Host: Jens Füllgrabe

Welcome!