Föreläsningar och seminarier

Att förebygga depression hos äldre – en angelägenhet för alla

2014-06-0310:00 till 16:00 Aulan, Danderyds sjukhus, Mörbygårdsvägen 1, DanderydDanderyds sjukhus

Omkring pensionsåldern ökar depressionsrisken påtagligt. Åldersrelaterad depression är en angelägenhet för oss alla, antingen vi själva närmar oss pension eller har anhöriga, vänner eller arbetskamrater som börjar åldras.      

Depression är ett av de mest smärtsamma tillstånd som finns. En depression är inte bara förenad med ett stort lidande och nedsatt livskvalitet och förmåga att fungera socialt och i arbetet. Depressionen ökar risken för förtidig död och invaliditet i kroppslig ohälsa som hjärtinfarkt, stroke och benbrott liksom risken för suicid.

Omkring pensionsåldern ökar depressionsrisken påtagligt. Åldersrelaterad depression är en angelägenhet för oss alla, antingen vi själva närmar oss pension eller har anhöriga, vänner eller arbetskamrater som börjar åldras.

Vad kan göras för att förebygga depression? Karolinska institutet, SKL och Folksam-KPA inbjuder till en konferens

Mer information och anmälan på skl.se.