Föreläsningar och seminarier

Årets första CHE-seminarium

2013-01-2115:00 till 2018-12-1913:08 Tomtebodavägen 18 A, Biblioteket plan 3

Niklas Juth håller i årets första seminarium som handlar om gentest, släktingar och rätten att inte veta. Kontakta Niklas (niklas.juth@ki.se) för mer information. Seminariet är på svenska.
Obs! CHE har flyttat och sitter nu i Widerströmskahuset, Tomtebodavägen 18 A.